Kredyty hipoteczne – Co powinieneś wiedzieć na ich temat?

Kredyty hipoteczne – Co powinieneś wiedzieć na ich temat?

Kredyty hipoteczne – Co powinieneś wiedzieć na ich temat? Kredyty hipoteczne mają bardzo różne opinie wśród społeczeństwa. Jedni uważają, że są one dobrym rozwiązaniem, inni punktują wysokie ryzyko związane z tą formą zadłużenia. Jedno jest pewne – zanim podejmie się ostateczną decyzję odnośnie do wzięcia pożyczki pod hipotekę, należy gruntownie poznać ten temat oraz zastanowić się co do jej wielkości, waluty w jakiej ma być wzięta oraz tego, ile ma trwać okres spłaty.

Doradcy finansowi zwykli podpowiadać, że kredyty tego typu stanowią najtańszą formę pożyczania pieniędzy. Zazwyczaj kuszą oni wizją niższych rat, jeśli okres spłaty zostanie wydłużony. Oferty tego rodzaju brzmią nad wyraz atrakcyjnie, jednak należy się zastanowić, czy w rzeczywistości będą one równie korzystne za kilkanaście lat. Od czego zatem zacząć? Najlepiej od zdobycia rzetelnych informacji.

Przygotowanie się do wzięcia kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne – Co powinieneś wiedzieć na ich temat?

Decydując się na pożyczkę pod hipotekę, bank w pewnym sensie zyskuje do niej prawo. Oznacza to, że jeśli zaprzestaniemy spłacać zadłużenie w ustalonym terminie, bank ma możliwość dochodzenia swoich należności na tej podstawie. Hipoteka z założenia ma na tyle dużą wartość, aby z powodzeniem stanowić pełne zabezpieczenie dla długu oraz dotyczących go odsetek. Ważne jest także to, że powinna ona całkowicie wystarczyć także na porycie ewentualnego ryzyka walutowego, kosztów związanych z postępowaniem sądowym oraz innymi wydatkami, które mogą się pojawić w trakcie całej procedury.

Nie można jednak zapominać o tym, że wysokość hipoteki ustalanej przez banki udzielające pożyczki zazwyczaj opiewa na 150% do 200% wyjściowej wartości, jaką mają kredyty hipoteczne. Wszystko zależy od okresu, na jaki decydujemy się wziąć kredyt. Klienci zwykle decydują się na taki, który trwa kilkadziesiąt lat. Wówczas rachunek jest prosty – pożyczając np. 500 000, bank może wnioskować o to, aby wartość hipoteki wynosiła nawet 1 mln. Z tego względu należy gruntownie przemyśleć słuszność i opłacalność podobnego przedsięwzięcia.

Wysokość raty stałej – informacje praktyczne

Decydując się na wzięcie kredytu z ratą stałą, w prosty sposób można przewidzieć to, z jakimi kosztami się on wiąże. Jest tak oczywiście jedynie w chwili, gdy zmianie nie ulegnie wysokość oprocentowania pożyczki. Jako przykład można tutaj podać zmienną wysokość stóp procentowych (WIBOR), które charakteryzują się tym, że łączą się z marżą nadawaną przez podmiot udzielający pożyczki. Składają się tym samym na ostateczną wysokość oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w złotówkach.

W nieco inny sposób prezentuje się to w przypadku pożyczek walutowych. Z pewnością najwięcej na ten temat wiedzą ofiary brania kredytów we frankach szwajcarskich. Procedura ta była dość modna jeszcze kilka lat temu, jednak czas pokazał, że jej opłacalność pozostawia wiele do życzenia. Decydując się na kredyt tego typu, pomimo teoretycznie stałej raty, kredytobiorcy zostają narażeni na tzw. ryzyko walutowe. Oznacza to, że kurs danej waluty ma bezpośredni wpływ na wysokość comiesięcznej raty.

Jakim procentem miesięcznego dochodu powinna być rata kredytu?

Kredyty hipoteczne mają swoje dobre strony pod warunkiem, że osoby decydujące się na nie podchodzą do nich w sposób przemyślany. Podstawą w tym przypadku jest określenie tego, jaką część pensji jest się w stanie przeznaczyć na miesięczną ratę. Jeśli brać pod uwagę ogólnie przyjęte zasady, jej wysokość nie powinna przekraczać 30% miesięcznego dochodu. Mowa oczywiście o kwotach netto. Doradcy kredytowi zwykli twierdzić, że rata może zabierać nawet połowę otrzymywanej co miesiąc wypłaty, jednak zdaniem specjalistów podjęcie takiej decyzji jest bardzo ryzykowne i może okazać się tragiczne w skutkach, szczególnie jeśli kredytobiorca w wyniku nieszczęśliwego wypadku straci pracę.

Warto także skupić się wokół kwestii związanych z wkładem własnym. Jego minimalna kwota wynosi zwykle 5%, ale w rzeczywistości najlepiej gdy jest ona równa 20% wartości nabywanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwie jest uniknięcie rozmaitych kosztów kredytowych, takich jak ubezpieczenie od niewielkiego wkładu własnego. Co więcej, to także doskonały sposób na poczynienie oszczędności związanych z odsetkami, ponieważ realnie pożyczamy od banku niższą kwotą. Skala oszczędności jest zatem ogromna, a więc należy gruntownie przemyśleć podobną propozycję.

Warto także wiedzieć, że im krótszy okres kredytowania, tym lepiej. Wydłużanie go do 30 lat powoduje gwałtowny wzrost kwoty do spłaty, dlatego optymalnym jest rozważyć kredyt hipoteczny na maksymalnie 20 lat. Jest to najbardziej korzystny kompromis z punktu widzenia specjalistów z dziedziny finansów. Niestety, wówczas ogromną przeszkodą bywa wysokość raty pożyczki. Zwykle jest ona mniej kusząca niż w przypadku długoterminowych kredytów. Jednak zakładając, że w znacznym stopniu uda nam się obniżyć cenę kupowanej nieruchomości, uiścimy 20% wkładu własnego i zdecydujemy się na krótki czas na spłatę – możemy maksymalnie zniwelować niekomfortowe odczucie konieczności wpłacania comiesięcznej raty na rzecz banku.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

Rekomendowane artykuły