Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Być adwokatem!

Termin adwokat wywodzi się, jak wiele nazw profesji, z języka łacińskiego, advocare oznacza wzywanie pomocy, a advocatus to dzisiejszy adwokat. Pracę adwokata http://adwokat-seidel.pl/specjalizacja/prawnik-sprawy-rozwodowe-warszawa/ wykonuje prawnik, …