Okulistyka: ile trwa przygotowanie do wykonywanie zawodu okulisty?

Okulistyka: ile trwa przygotowanie do wykonywanie zawodu okulisty?

Okulistyka: ile trwa przygotowanie do wykonywanie zawodu okulisty? Istnieje wiele pytań, na które odpowiedzi poszukują wszystkie osoby zainteresowane tematem, jakim jest specjalizacja okulistyka. Ile trwa zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu? Jaki jest zakres obowiązków? I czy jest duże zapotrzebowanie na lekarzy tego typu? Okulistyka to bardzo mocno rozwinięta gałąź nauki, co sprawia, że nie brakuje chętnych na jej zgłębianie.

Aby zostać lekarzem okulistą, konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów i przejście przez wszystkie etapy dotyczące każdego innego lekarza medycyny. W chwili otrzymania prawa do pełnienia swojej funkcji przychodzi czas na wybór specjalizacji — wówczas należy wybrać okulistyczną. Kolejnym krokiem jest wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli jej wynik jest pozytywny, uczestnik zostaje wpisany na specjalną listę rankingową i może oczekiwać na przyjęcie do miejsca, gdzie mógłby się dalej szkolić w wybranym przez siebie kierunku. Czas czekania jest zależny od liczby osób chętnych na tę konkretną specjalizację, ale nie powinien trwać dłużej niż kwartał.

Okulistyka: wskazówki dla osób po stażu podyplomowym

Jest wiele interesujących zagadnień związanych z tematem takim jak specjalizacja okulistyczna. Ile trwa cały ten proces? Co znajduje się w programie nauczania? To tylko kilka spośród wielu pytań, które zadają sobie studenci tego kierunku. Sytuacja w rzeczywistości prezentuje się w następujący sposób:

 • specjalizację okulistyczną robi się co najmniej 5 lat, ale nauka nie powinna trwać dłużej niż 7,5 roku;
 • okulistyka to kierunek, w którego programie znajdują się zarówno kursy mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej, jak i staże — uczące praktyki zawodowej;
 • kursy zazwyczaj zawierają się w czasie od jednego do trzech dni.

Okulistyka: ile trwa przygotowanie do wykonywanie zawodu okulisty?

Pozostają przy temacie kursów specjalistycznych, warto dodać, że studenci podczas nich mogą wysłuchać wykładów prowadzonych przez profesjonalistów. W ich trakcie poruszane są m.in. zagadnienia takie jak:

 • promocja zdrowego trybu życia,
 • choroby zlokalizowane po wewnętrznej stronie oka,
 • wiadomości z zakresu onkologii okulistycznej,
 • omówienie zapaleń błony naczyniowej,
 • neurookulistyka,
 • chirurgia refrakcyjna,
 • diagnozowanie i proces leczenie oczu wywołanych przez AIDS,
 • ogólne wprowadzenie do specjalizacji okulistycznej,
 • elektrofizjologia.

Jak wynika z wyżej przedstawionych informacji, okulistyka wcale nie jest prostym kierunkiem. To specjalizacja, którą warto jest robić z powodu żywego zainteresowania tematem. Istnieje wiele kierunków wewnętrznych, jeśli chodzi o tę dziedzinę nauki. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Specjalizacja okulisty — informacje praktyczne

Każdy z omówionych powyżej kursów zostaje zakończony testem sprawdzającym ilość przyswojonej w ich trakcie wiedzy. Okulistyka jest bardziej wymagającą nauką, niż pozornie mogłoby się wydawać. Warto także wiedzieć, że przez cały czas, gdy student robi specjalizację okulistyczną, wymaga się on niego, aby dwa razy w miesiącu uczestniczył w szkoleniach w jednostkach posiadających akredytację do prowadzenia specjalizacji.

W trakcie nauki (przez pięć lat robienia specjalizacji) organizowane są liczne staże. W przypadku studentów pierwszego roku sytuacja prezentuje się w sposób następujący:

 • staż kierunkowy odbywany w poradni okulistycznej znajdującej się przy szpitalu,
 • nauka praktyczna w specjalistycznym oddziale okulistycznym,
 • praktyka w pracowni histopatologicznej,
 • odbywanie stażu w pracowni bakteriologicznej,
 • zdobywanie doświadczenia w zakładzie radiologii,
 • staż na oddziale intensywnej terapii i medycyny ratunkowej.

Poszczególne staże trwają 5 miesięcy lub 1 tydzień. Branie w nich udziału pomaga studentom zweryfikować ich własne preferencje i podjąć odpowiednią decyzję odnośnie do własnej przyszłości związanej z tematem, jakim jest okulistyka.

II rok specjalizacji — co warto wiedzieć?

Każdy kolejny rok robienia specjalizacji z okulistyki to nowe wyzwania i kolejne staże. Czas ich trwania różni się od siebie w zależności od różnych czynników. W przypadku II roku sprawy wyglądają tak, że studenci muszą odbyć staż kierunkowy:

 • w przyszpitalnej poradni okulistycznej (trwający 5 miesięcy),
 • w specjalistycznym oddziale okulistycznych (przez  miesiące),
 • w pracowni zajmującej się wykonywaniem USG (przez okres kolejnych 4 miesięcy),
 • w pracowni angiograficznej (3 tygodnie) i elekrofizjologii (1 tydzień).

Taka forma nauki jest bardzo doceniana, szczególnie w gronie studentów medycyny.

Jak kończy się robienie specjalizacji?

Specjalizacja z okulistyki kończy się przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego i jego zdaniem. Test składa się z trzech etapów, w których sprawdzana jest wiedza lekarzy i weryfikowane są ich kompetencje. Aby zyskać prawo do przejścia do kolejnych etapów egzaminu, trzeba zdać poprzedni. Wykonuje się je po kolei.

Pierwszy etap to test złożony ze 120 pytań (jednokrotnego wyboru), potem jest etap sprawdzający wiedzę praktyczną i w końcu ostatni etap ustny (obejmujący konieczność udzielenia odpowiedzi na przynajmniej 4 pytania zadane przez egzaminatora).

Rekomendowane artykuły