Rozwody – wsparcie prawnika pozwoli przejść spokojnie przez całą procedurę

Rozwody - wsparcie prawnika pozwoli przejść spokojnie przez całą procedurę

Rozwody – wsparcie prawnika pozwoli przejść spokojnie przez całą procedurę  – rozwód to zerwanie relacji rodzinnych, rozwiązanie małżeństwa. Jeśli małżeństwo nie ma dzieci, nie ma wspólnego majątku, sprawa rozwodowa przebiega sprawniej. Inną kwestią jest sytuacja, gdy jeden z małżonków nie zgadza się z żądaniami wysuwanymi przez drugiego małżonka lub chce dokonać podziału majątku. W takich przypadkach potrzebny jest dobry prawnik. Rozwody to bardzo trudna dziedzina prawa rodzinnego, wiąże się z przeżywaniem silnych emocji. Jeżeli są do rozwiązania kwestie sporne lepiej skorzystać z pomocy adwokata i uczynić go swoim pełnomocnikiem

Rozwody – jakie zagadnienia obejmują?

 • Rozwód – z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
 • Odzyskiwanie alimentów
 • Spory o podział majątku
 • Spory związane z prawami rodzicielskimi
 • Spory przy ustalaniu kolejności komunikacji z dzieckiem
 • Spory dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania dziecka.

Korzystając z porady prawniczej, można się dowiedzieć o perspektywach i możliwościach rozwoju sytuacji. Prawnicy zajmujący się rozwodami pomogą przeprowadzić ten proces w jak najkrótszym czasie. Nawet w przypadku konfliktu stron nie zawsze jest konieczność odwoływania się do organów sądowych w sprawie podziału majątku i spraw z dziećmi, jeśli możliwe jest podjęcie wspólnej decyzji z pomocą prawnika. Pozostaje tylko formalne rozwiązanie małżeństwa.

Zobacz również:

Usługi prawnicze związane z rozwodami

Celem adwokata specjalizującego się w rozwodach jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, zasadności i uczciwości w stosunku do każdego klienta i wszystkich członków jego rodziny. Dlatego:

 • Zaproponuje najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie w sytuacjach związanych z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, opieki nad dzieckiem, alimentów, rozwodu i podziału majątku.
 • Postara się zapewnić jak najszybszą i uproszczoną procedurę rozwiązania konfliktu w sądzie lub w drodze negocjacji, w interesie klienta.
 • Będzie chronić prawa własności swojego klienta.
 • Pomoże w przygotowaniu ugody na korzystnych dla klienta warunkach.
 • Procedury rozwodowe mogą być przeprowadzane bez udziału klienta, oszczędzając czas i nerwy.

Jakie problemy pojawiają się podczas rozwodu?

 • Alimenty – o przyznanie alimentów stronie, z którą dziecko pozostaje, alimentów na jego utrzymanie, w drodze postanowienia składa się wniosek do sądu, do którego kompetencji należy rozwiązanie małżeństwa.
 • Podział majątku – przede wszystkim należy rozumieć, że podziałowi podlega tylko majątek wspólnie nabyty. Ale majątek w postaci nieruchomości, rachunków bankowych, samochodów, artykułów gospodarstwa domowego, w niektórych przypadkach, nie jest głównym przedmiotem sporu. Trudniej jest podzielić firmę, której właścicielem lub współwłaścicielem jest jeden z małżonków. Określenie wartości firmy lub jej udziału, poszukiwanie kont organizacji, sprawdzenie transakcji finansowych firmy pod kątem biznesowej konieczności i wykonalności, bilans firmy, działania współzałożycieli i wiele więcej, staje się przedmiotem wnikliwej analizy prawnika.

Usługi prawnicze podczas rozwodu w zakresie opieki nad niepełnoletnimi dziećmi

Ustalenie miejsca zamieszkania dzieci. Często zdarza się, że małżonkowie rozwiązujący małżeństwo chcą przejąć opiekę nad dziećmi. Przede wszystkim chodzi o matkę dzieci i jest to naturalne. Ale zdarza się też, że ojciec chce i walczy o wspólne zamieszkanie dzieci z nim. Wszelkie motywy uzasadnione do takich żądań to: matka prowadzi aspołeczny tryb życia, nadużywa alkoholu lub narkotyków, nie troszczy się i nie wychowuje odpowiednio dzieci. Żądania takie w żadnym wypadku nie powinny opierać się na uczuciu urazy, zazdrości czy zemsty sąd w każdym konkretnym przypadku oprze swoją decyzję wyłącznie w interesie dzieci.

Kolejność komunikacji z dziećmi. W przypadku rozstrzygnięcia kwestii miejsca zamieszkania dzieci z jednym z rodziców pojawia się pytanie o procedurę porozumiewania się z dzieckiem rodzica mieszkającego oddzielnie. Czasami rodzic całkowicie odmawia spotkania z dzieckiem. Zasadniczo są to te same motywy, w postaci urazy, zazdrości, zemsty i dodania elementu materialnego. Nie trzeba dodawać, że takie zakazy nie są zgodne nie tylko z normami prawa, ale w istotny sposób naruszają prawa dziecka.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika rodzinnego podczas rozwodu?

Prawnik rodzinny to specjalista, który jest dobrze zorientowany w praktyce prawniczej i sądowej oraz wyróżnia się znajomością psychologii. Spory rodzinne to spory między małżonkami lub byłymi małżonkami, którzy kiedyś byli bliskimi osobami. Dlatego na pierwszy plan wysuwa się nie własność, ale relacje osobiste. Bardzo ważne jest, aby rozwiązywać pojawiające się problemy bez wpływu na uczucia obu stron i bez nagłaśniania sprawy. To wymaga taktu i doświadczenia. Profesjonalny prawnik rodzinny zapewni pomoc w rozwiązaniu problemów klienta, w ochronie jego interesów. Rozwody należą do najtrudniejszych spraw z zakresu prawa rodzinnego, warto mieć wsparcie na sali sądowej, odpowiednio przygotować się do składania wyjaśnień i jeżeli jest taka potrzeba gromadzić ważne dowody. W tym wszystkim pomoże prawnik specjalizujący się w zagadnieniu rozwodów.

Rekomendowane artykuły