OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika to dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie skierowane do firm transportowych realizujących zawodowy przewóz drogowy towarów. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 12 miesięcy, po czym musi być wznowiona. Przewoźnik podejmując się dostarczenia ładunku od kontrahenta do odbiorcy, ponosi za niego całkowitą odpowiedzialność.

Aby ochronić swoją firmę przed koniecznością wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody podczas transportu ładunku można wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Polisa zabezpiecza interesy przewoźnika, kontrahenta i podwykonawców, dlatego jest uznawana za korzystną i chętnie zawierana. Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego wykonania usługi transportowej, a wszystkie zapisy OCP przewoźnika wykluczają jego odpowiedzialność, wypłaty odszkodowania dokona ubezpieczyciel w ciągu 30 dni.    

Od jakich zdarzeń chroni OCP przewoźnika?

Właściciel firmy transportowej wykupując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP zapewnia sobie poduszkę finansową w przypadku niewykonania usługi zgodnie z zapisami umowy przewozowej. Dotyczy to transportu krajowego (ustawa przewozowa) i międzynarodowego (Konwencja CMR).  

W zależności od zapisów polisa OCP przewoźnika może zabezpieczać finansowo w przypadku:

 • Kradzieży ładunku w części lub w całości np. na postoju w miejscu niestrzeżonym.
 • Uszkodzenia towaru w wyniku awarii agregatu chłodniczego.
 • Zniszczenia ładunku np. w wyniku pożaru.
 • Opóźnienia w dostawie ładunku np. z powodu awarii pojazdu.
 • Rażące niedbalstwo kierowcy (również podwykonawcy) przy załadunku, rozładunku, postoju.
 • Przekazanie towaru osobie nieuprawnionej do jego odbioru.

Każda firma transportowa może mieć inną specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego należy dopasować zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika do terytorium na jakim będzie realizowana, rodzaju towaru.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika a odpowiedzialność pracowników

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Polisa OCP przewoźnika  zawiera ogólne warunki ubezpieczenia, z którymi każdy właściciel firmy transportowej powinien się zapoznać. Jeżeli nie spełnia ona potrzeb można uzgodnić z ubezpieczycielem rozszerzenia, na wydarzenia które realnie mogą wystąpić podczas przewozu towarów. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują klauzule wykluczające ich odpowiedzialność w przypadkach nie widniejących w umowie ubezpieczeniowej. Mogą one dotyczyć państw, przez które polisa nie obowiązuje np. Białoruś, rodzajów towarów np. materiały niebezpieczne, wartościowe itd. Jeżeli polisa zostanie rozszerzona o te punkty, przedsiębiorca zapłaci wyższą składkę, ale nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w ich wyniku. Na przykład czyny umyślne mogą podlegać wykluczeniu i w przypadku ich stwierdzenia odszkodowanie za uszczerbek na towarze zapłaci przewoźnik. 

Cena umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP to kwestia najczęściej poruszana przez właścicieli firm przewozowych, ponieważ koszt wykupu polisy kształtuje się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Im wyższe ubezpieczenie, wyższa suma gwarancyjna, więcej rozszerzeń tym składka wyższa. O tym czy dane rozszerzenia są niezbędne do świadczenia przewozu drogowego towarów, decydują pewne czynniki, warto skonsultować z doradcą ubezpieczeniowym który w 100% dopasuje umowę ubezpieczeniową do wymagań danego przewoźnika.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczając wysokość składki OCP przewoźnika biorą pod uwagę roczne obroty firmy, ilość samochodów które będą podlegał ubezpieczeniu dobrowolnemu, czy polisą zostanie objęta cała flota czy też jeden pojazd. Przewoźnik powinien mieć na uwadze tak ważną rzecz, jak wysokość sumy gwarancyjnej pokrywającej wartość przewożonego towaru w jednym transporcie. Z każdym ubezpieczycielem można negocjować warunki umowy i cenę.

Wśród towarów największego ryzyka przewozowego znajdują się:

 • Żywe zwierzęta.
 • Sprzęt elektroniczny, AGD.
 • Leki.
 • Dzieła sztuki.
 • Alkohol, papierosy itd.

Przedsiębiorca decydując się na transport takich towarów, powinien zapoznać się z zapisami OCP przewoźnika, czy zostaną one objęte ubezpieczeniem. Rzadko ubezpieczyciele zgadzają się na ich umieszczenie w polisie, chyba, że za większą składkę. Ale warto zdecydować się na rozszerzenie i nie ponosić tak dużego ryzyka, które mogłoby zaburzyć płynność finansową firmy.

Rozszerzenia w umowie ubezpieczeniowej OCP przewoźnika

Rozszerzenie OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ obejmuje zwiększoną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji powstania szkody a dla przedsiębiorcy oznacza zapłacenie wyższej składki.

Jakie szkody mogą znaleźć się w polisie:

 • Spowodowane przez podwykonawców (w tym z powodu rażącego niedbalstwa).
 • Zaistniałe podczas załadunku towaru lub rozładunku, jeżeli taki zapis znajdował się w liście przewozowym.
 • Zaistniałe w czasie postoju w miejscu niestrzeżonym.
 • Spowodowane awarią agregatu chłodniczego, zepsucie towaru, rozmrożenie.
 • Powstałe na paletach euro, kontenerach.
 • Zwrot kosztów ubezpieczonemu za wyciągnięcie pojazdu ciężarowego (wypadek drogowy).
 • W ramach przewozów kabotażowych w UE.

Rekomendowane artykuły