Jak sprawdzić czy sklep internetowy jest zarejestrowany

Jak sprawdzić czy sklep internetowy jest zarejestrowany

Jak sprawdzić czy sklep internetowy jest zarejestrowany – każdego roku powstaje coraz więcej sklepów internetowych. Wpływ na takie zjawisko ma to, że są one bardzo popularne wśród konsumentów. A jak powszechnie wiadomo, tam gdzie jest popyt, jest również i podaż. Decydując się na zakupy w takim sklepie warto zwrócić uwagę, czy dokonujemy takich zakupów u sprawdzonego sprzedawcy. Bowiem sprawdzonym sprzedawcą jest przede wszystkim taki przedsiębiorca, którego działalność jest zarejestrowana. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka wskazówek odnośnie tego, jak sprawdzić, czy dany sklep internetowy jest zarejestrowany i czy zakupy u takiego sprzedawcy są w pełni bezpieczne.

Legalność sklepu internetowego

Sklep internetowy, aby był legalny powinien figurować w rejestrze przedsiębiorców. Dane każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie naszego kraju widnieje na stronie htttp://www.ceidg.gov.pl/. Rejestr ten jest to nic innego, jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to zarazem swojego rodzaju system teleinformatyczny, który jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Prowadzi on spis wszystkich przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Natomiast oprócz rejestru Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca taki powinien również widnieć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Otóż, Krajowy Rejestr Sądowy należy do jednego z najbardziej znanych rejestrów odnoszących się do podmiotów gospodarczych, jak również pozostałych organizacji. Należy także zaznaczyć, iż Krajowy Rejestr Sądowy charakteryzuje się również tym, że jest to swoisty rodzaj rejestru publicznego, który jest prowadzony przede wszystkim przez sądy rejonowe, jak również Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kto podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego?

Do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają wpisowi w szczególności:

  • spółki jawne
  • spółki partnerskie
  • spółki komandytowe
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki komandytowo-akcyjne
  • spółki akcyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak sprawdzić czy sklep internetowy jest zarejestrowanyNależy przede wszystkim pamiętać o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jest za każdym razem dokonywany na wniosek określonego podmiotu, prowadzącego działalność gospodarczą. I dzieje się to bez względu na to, czy działalność taka jest prowadzona w internecie, czy też nie. Otóż, trzeba także zaznaczyć to, iż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego charakteryzuje się również tym, że składa się go na formularzu urzędowym. Z kolei rodzaj takiego formularza uzależniony jest w dużej mierze od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też, inny będzie formularz dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej, a inny formularz będzie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A jak powszechnie wiadomo sklepy internetowe można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale również w formie spółek. Wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie trzeba składać osobiście, bowiem istnieje także możliwość złożenia takiego wniosku w formie elektronicznej, dzięki temu można zaoszczędzić dużą ilość swojego wolnego czasu.

Uważnie sprawdź wszystkie dane sprzedawcy

Otóż, każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązany jest do przedstawienia kluczowych danych o swojej osobie. Wobec tego, jeżeli chcemy się upewnić, że dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą w sposób legalny powinniśmy przede wszystkim rzetelnie sprawdzić o nim takie dane jak: adres siedziby, dane kontaktowe, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Sądowego, a także informacje odnoszące się do procedury reklamacyjnej oraz informacje odnoszące się do praw konsumenckich.

O czym powinieneś pamiętać?

Pamiętać powinieneś przede wszystkim o tym, że nie każda firma, której adres strony internetowej kończy się na “pl” jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym na terytorium Polski. Bowiem wielu oszustów wykorzystuje w ten sposób niewiedzę konsumentów i udaje im się wyłudzać pieniądze. Klienci danej strony internetowej uważają mylnie, że korzystają ze sklepu polskiego, a tym czasem złożone przez nich zamówienia wyparowują wraz z przelanymi pieniędzmi. Takie taktyki są bardzo często w dalszym ciągu stosowane przez różnorodne firmy. Dlatego robiąc zakupy przez internet należy zachować szczególną czujność przede wszystkim w sytuacji, gdy jakiś sklep internetowy oferuje nam szczególnego rodzaju produkty przy bardzo konkurencyjnej cenie w porównaniu z innymi sklepami. W związku z tym, gdy takie działanie wzbudzi nasz niepokój, może skorzystać z różnorodnych porównywarek cenowych i zobaczyć, w jakiej cenie rzeczywistej można nabyć dany przedmiot u innych sprzedawców. Przede wszystkim trzeba pamiętać też tym, że internet jest miejscem wielu możliwości, ale również jest to miejsce, w którym swoje działalności prowadzi szerokie grono oszustów.

Rekomendowane artykuły