Co trzeba zrobić żeby otworzyć biuro rachunkowe?

Co trzeba zrobić żeby otworzyć biuro rachunkowe?

Co trzeba zrobić żeby otworzyć biuro rachunkowe? Biuro rachunkowe jest to nic innego, jak działalność gospodarcza, której przedmiotem jest przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, zajmowanie się prowadzeniem dokumentacji księgowej oraz płacowej, rozliczanie zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również dokonywanie ekspertyz finansowych oraz przygotowywanie biznesplanów. Zakres działalności biur rachunkowych jest bardzo bardzo szeroki. 

Czym jest pełna rachunkowość?

Pełna rachunkowość jest to zarazem zaawansowana forma prowadzenia ksiąg handlowych, jak bardzo skomplikowana. Pełna księgowość odpowiedzialna jest za księgowanie wszelkich transakcji, które są dokonywane przez dane przedsiębiorstwo. W jej ramach trzeba dokonywać przechowywania wszystkich dokumentów odnoszących się zarówno do kupna, jak i do sprzedaży. Ustawa o rachunkowości reguluje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości przez przedsiębiorców. Niestety w większości przypadków przedsiębiorcy nie są w stanie samodzielnie prowadzić pełnej księgowości, dlatego ta niezwykle istotne jest zdecydowanie się współpracę z biurem rachunkowym. Co trzeba zrobić żeby otworzyć biuro rachunkowe?Do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane przede wszystkim takie podmioty jak: osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie. Należy także podkreślić to, że pełna księgowość odnosi się w takim samym stopniu zarówno do ewidencjonowania tego, co wchodzi w skład majątku, jak również w stosunku do tego, co zalicza się do źródeł finansowania takiego majątku. Otóż, jeżeli chodzi o punkt widzenia organów państwowych, to każdy z tych aspektów jest istotny w celu ewentualnego przeprowadzenia kontroli. Do pełnej księgowości zalicza się między innymi: konta księgi głównej, dzienniki, konta księgi pomocniczej, zestawienie sald znajdujących się na kontach pomocniczych, wykaz pasywów, wykaz aktywów, a także zestawienie obrotów, które zostały umieszczone w księdze głównej. 

Wymogi, jakie trzeba spełnić, aby móc otworzyć biuro rachunkowe

Aby móc prowadzić trzeba spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim należy pamiętać o infrastrukturze. Otóż, każda osoba, która chce otworzyć działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem biura rachunkowego powinna pamiętać o:

 • posiadaniu lokalu, który będzie wyposażony w odpowiedni szyld o nazwie “biuro rachunkowe Wiol
 • posiadaniu odpowiedniego wyposażenia (mebli, programów komputerowych do rachunkowości)
 • posiadaniu odpowiednich składników majątku, które będą niezbędne do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej

Oczywiście to nie są wszystkie wymogi. Bowiem należy także wybrać rodzaj działalności gospodarczej, jakiemu byśmy chcieli podlegać. W przypadku biur rachunkowych mogą to być takie rodzaje jak:

 • spółka jawna
 • spółka cywilna
 • spółka komandytowa
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółdzielnia
 • jak również jednoosobowa działalność gospodarcza

Jedynym wyjątkiem jest to, że spółka partnerska w przypadku prowadzenia biura rachunkowego może zostać utworzona, gdy partnerzy takiej spółki są księgowymi, bądź pełnią zawód, jako doradcy podatkowi. 

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy jest to osoba, która zajmuje się ogólnie pojętym doradztwem w zakresie prawa podatkowe. Aby móc wykonywać ten zawód należy: posiadać studia wyższe, dwuletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, nie być karanym za przestępstwa skarbowe, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, jak również móc w pełni korzystać z praw publicznych. Do najważniejszych zadań wykonywanych podczas sprawowania tego zawodu można zakwalifikować w szczególności: sporządzanie różnorodnych opinii finansowych, doradztwo z zakresie podatków, obliczanie podatków, sporządzanie deklaracji podatkowych, dokonywanie przeglądów podatkowych, sporządzanie dokumentacji z zakresu prawa podatkowego, jak również reprezentacja klientów przed organami państwowymi. Aby zostać doradcą podatkowym należy także zdać egzamin państwowy, który składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Część ustna obejmuje dziesięć pytań losowych przygotowanych przez komisję). Z kolei część pisemna składa się z części testowej oraz jednego kazusu do rozwiązania. 

Biuro rachunkowe cennik 

Cennik biura rachunkowego nie jest we wszystkich miejscach taki sam, aczkolwiek koszty związane z korzystaniem z usług biura rachunkowego jest zbliżony do siebie. Przykładowe ceny za korzystanie z usług biura rachunkowego:

 • prowadzenie kadr i płac za jedną osobę: 25-50 złotych
 • przygotowywanie korekty deklaracji podatkowej: 100 złotych
 • informacja podsumowująca VAT-UE: 100 złotych
 • wystawianie zaświadczeń o dochodzie do Urzędu Skarbowego – 50 złotych
 • obsługa kontroli urzędów: 150 złotych 
 • sporządzanie wniosków o dotację: 500 złotych
 • sporządzanie zeznania rocznego dla osoby fizycznej: 40 złotych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych: 10 złotych za jeden środek trwały
 • sporządzenie rozliczenia z przychodów zagranicznych: 150 złotych
 • sporządzenie opracowania polityki rachunkowości: 1000 złotych
 • sporządzanie faktur w imieniu klienta: 10 złotych za jedną fakturę

Rekomendowane artykuły