geotechnika

Usługi geologiczne i geotechniczne

Na etapie dokumentacji projektowej badania inżynieryjno-geologiczne i geotechniczne pozwalają podjąć optymalną decyzję dotyczącą wyboru rodzaju, struktury i głębokości fundamentu, opracować decyzje dotyczące planowania przestrzennego. A także zbudować obliczony model geomechaniczny interakcji budynków i konstrukcji z naturalnym fundamentem, uzasadnić metody wykopów. Przed skorzystaniem usługi geologicznej i geotechnicznej należy przedstawić plan topograficzny z zarysowanymi konturami projektowanych konstrukcji,… Czytaj dalej Usługi geologiczne i geotechniczne