Badania geotechniczne – co to jest

Badania geotechniczne - co to jest

Badania geotechniczne – co to jest – kiedy interesujemy się geologią, to oczywiście uczymy się o tym, jak zbudowana jest nasza skorupa ziemska oraz tego, co sprawiło, że jest zbudowana w takim miejscu właśnie tak, a nie inaczej. Geologia jednak nie jest to tylko i wyłącznie czysta teoria, z geologii wychodzą również pokrewne dyscypliny nauki oraz techniki, które mają praktyczne i wymierne znaczenie w naszym życiu. Te dwie dziedziny to geotechnika oraz geologia złożowa.

Geotechnika – co to jest oraz kiedy trzeba wykonać badania geotechniczne?

Geotechnika jest to pokrewna do geologii oraz do geologii górniczej nauka, ale jest ona również powiązana z budownictwem, a w zasadzie świadczy ona tak jakby budownictwu pewne usługi. Geotechnika oraz badania geotechniczne, mają za zadanie zweryfikowanie tego, czy dany grunt nadaje się pod budowę. Badania geotechniczne są wykonywana za pomocą metody odwiertów i pobierania próbek, które następnie są analizowane. Analiza pokazuje, z jakich warstw zbudowane jest podłoże, jaka jest ich grubość i na tej podstawie można wyciągać wnioski odnośnie do nośności gruntu, czyli mówiąc prościej, jak ciężki budynek może zostać na danej działce zbudowany oraz jak masywny powinien być fundament. Metody, jakie wykorzystuje się podczas takiego badania, nie odbiegają zbytnio od tego, co stosuje się podczas poszukiwania złóż surowców mineralnych.

Badanie geotechniczne budzi czasem jedno często zadawane pytanie. Pytanie to odnosi się do tego, kiedy należy wykonać badanie geotechniczne. W przypadku większych inwestycji nie ma w zasadzie tematu, ponieważ badanie geotechniczne jest obowiązkowe. Wiele pytań dotyczy inwestycji w budownictwie jednorodzinnym. Jeszcze kilka lat temu takie badania obowiązkowe nie były. Obecnie są i jest to tak naprawdę z dobrym skutkiem dla inwestorów, tym bardziej że badanie takie nie należy do najdroższych.

Poszukiwanie złóż surowców naturalnych

Badania geotechniczne - co to jestGeologia ma oczywiście również zastosowanie w poszukiwaniach złóż surowców naturalnych. Nie ma obecnie nauki, która na ten temat byłaby bardziej pomocna. Niezależnie jak to nazwiemy, czy to badaniami złożowymi, czy geologią kopalin, bez wiedzy z tego zakresu, szukalibyśmy po omacku. Geolog złożowy jest w stanie bez wychodzenia ze swojego biura w zasadzie określić, czy wskazany teren, jest to miejsce o jakimś potencjale. Oczywiście wiele zależy od tego, jakie informacje o danym terenie posiadamy, ale jeśli mamy informacje o budowie geologicznej tego terenu i o jego przeszłości, to możemy założyć, że geolog może wyciągać wnioski dotyczące tego, że niektóre pierwiastki oraz substancje w danym miejscu mogą występować w znacznie większej koncentracji, tworząc złoże.

Geolog górniczy oraz geolog złożowy może również udzielić nam informacji odnośnie do tego, jakie mamy możliwości wydobywcze, czyli inaczej mówiąc, jakie mamy możliwości do stosowania danej technologii wydobywczej. Oczywiście najbardziej pożądane jest wydobycie za pomocą metod odkrywkowych, ale często nie jest to możliwe. Typowa technologia głębinowa, również nie zawsze może zostać zastosowana, ponieważ na przykład pokłady rudy zostały pocięte w czasie ruchów górotwórczych i ta metoda grozi częstymi zawałami chodników, wybuchów metanu itp. Takie informacje są bardzo istotne, ponieważ mogą decydować odnośnie do tego, czy dana inwestycja będzie opłacalna.

Badania oraz opinie geologiczne mają zazwyczaj bardzo dużą skuteczność, ponieważ jak się okazuje, obecna wiedza potrafi typować potencjalne złoża nawet z dokładnością do 80%, co zdecydowanie wpływa zarówno na koszty ponoszone przez firmy wydobywcze, jak i na zyski jakie one uzyskują. Jeżeli na przykład jesteśmy w stanie tak “wycelować” w rejon pod badania, że 7 na dziesięć próbnych odwiertów jest pozytywnych, to jest to zdecydowana korzyść.

Ocena zasobności złoża

Kiedy potwierdzimy, że w na danym terenie znajduje się interesujący nas minerał, bądź surowiec, tak jak na przykład ropa naftowa, wówczas musimy również ocenić, jak bardzo złoże jest zasobne. Przede wszystkim wykonuje się to, za pomocą odwiertów głównych. Wykonując odwierty, możemy pobrać próbki bądź wpuścić sondy, które dokonają odpowiednich pomiarów. W przypadku ropy naftowej jest to o tyle ważne, że bardzo często obok złoża głównego występuje wiele złóż pobocznych, które również mogą być eksploatowane, ale trzeba do tego celu dobrać odpowiednią technologię tak jak na przykład przewierty boczne. Im więcej tego typu pobocznych złóż znajdziemy, tym bardziej opłacalne okaże się wydobycie złoża z danego terenu, dzięki czemu łatwiej jest podjąć decyzję o tym, czy złoże eksploatować, czy czekać na przykład na sytuację, kiedy to ceny surowca na rynku podskoczą na tyle, aby ta eksploatacja była właściwie opłacalna. Musimy o tym właśnie wspomnieć, że o tym, czy złoże jest opłacalne do eksploatacji, decyduje w dużej mierze cena danego surowca na giełdzie surowców, ponieważ jeżeli na przykład podejmujemy decyzje o eksploatacji, a cena surowca spadnie zbyt znacząco w krótkim odstępie czasu, może się okazać, że cała inwestycja w danym momencie przestaję być opłacalna.

Rekomendowane artykuły