Spłata kredytu studenckiego

By | 9 września 2015

Wielu studentów decyduje się na zaciągnięcie kredytu na edukację. Tzw. kredyt studencki funkcjonuje w Polsce już prawie dwanaście lat. W przypadku studiów wyższych, wypłacany jest przez maksymalnie sześć lat, od października do lipca. Najczęściej barierą zniechęcającą do zaciągania studenckiego kredytu jest perspektywa jego późniejszej spłaty. Bo przecież każdy kredyt należy spłacić. Ponadto trzeba też liczyć się z odsetkami. Obawy są słuszne, biorąc pod uwagę, że dziś nie mamy gwarancji pewnej, dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że na jej poszukiwanie mamy dwa lata. Bowiem spłata kredytu rozpoczyna się niepóźnej niż 2 lata po ukończeniu studiów. Mamy więc dwa lata odpoczynku po studiach z jakimikolwiek ratami. Czasem zdarza się, że z jakiś powodów nie ukończymy studiów. Co wtedy dzieje się z kredytem? Otóż w przypadku gdyby przerwano studia, spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

Wtedy też liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Co jest więc takiego niezwykłego w kredytach studenckich? Dlaczego nazywamy je preferencyjnymi? Z powodu odsetek, a dokładnie ich wysokości. Należy bowiem podkreślić, że w okresie studiów oraz w trakcie 2 lat po ich ukończeniu, kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Pokrywa je natomiast BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *