Category Archives: W jaki sposób działa kredytowanie?

Co to jest kredyt?

Kredyt bankowy jest to dług pieniężny zaciągnięty przez kredytobiorcę u kredytodawcy. Kredyt inaczej mówiąc jest umową zawartą pomiędzy osobą, która go uzyskuje a bankiem. Bank podpisując tą umowę zobowiązuje się do dostarczenia klientowi pieniędzy. Natomiast osoba zaciągająca kredyt zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę w sposób opisany w umowie. Bank przeważnie do kwoty, którą klient jest… Read More »

Co to jest karta kredytowa?

Karta kredytowa jest to rodzaj karty płatniczej, z której wydaniem wiąże się przyznanie przez bank limitu kredytowego. Co miesiąc bank przysyła klientowi rozliczenie transakcji oraz podaje minimalną kwotę, którą za dany miesiąc klient ma wpłacić. Np. jest to 5% wartości limitu. W przypadku, że osoba ureguluje całą kwotę wydaną z karty kredytowej, nie musi ona… Read More »

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

Formy zabezpieczenia kredytu są różne, możemy je podzielić na osobowe i rzeczowe. Rzeczowe formy to przykładowo zastaw na rzeczach lub prawach. Na przykład możemy wziąć kredyt pod zastaw samochodu. Inną formą zabezpieczenia rzeczowego jest hipoteka. Polega ona na tym, że kredytobiorca przepisuje prawa własnościowe na bank, które bank winien oddać w chwili spłacenia całości kredytu.… Read More »

Jakie są funkcje kredytu?

Kredyt spełnia kilka funkcji. Z perspektywy kredytobiorcy jest to zastrzyk gotówkowy, które może stanowić pomoc w trudnym pod względem finansowym okresie a także szansa na kupno czegoś na co nie można by było sobie normalnie pozwolić. Jednakże poza kredytobiorcą, kredyt pełni funkcje ważne dla państwowej gospodarki. Możemy wyróżnić cztery takie funkcje. Pierwsza funkcja to funkcja… Read More »

Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest to kredyt celowy, którego udziela się osobie w celu sfinansowania zakupu pojazdu. Pojazd ten nie musi być samochodem, może chodzić o motocykl, przyczepę kempingową czy skuter. Kredyt ten wiąże się przeważnie z dużą sumą pieniędzy dlatego wymagane jest dobre zabezpieczenie. Zabezpieczenie to może stanowić weksel in blanco, zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu,… Read More »

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu długoterminowego, którego zadaniem jest sfinansowanie kupna bądź budowy mieszkania/domu, samochodu. Bank może skredytować zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Kredyty hipoteczne mogą pokryć wykupienie, budowę lokalu lub budynku użytkowego wraz z gruntem, zakup garażu, wykup mieszkania komunalnego, zakładowego, zakup domku letniskowego. Przeważnie banki finansują 80% kwoty zakupu bądź budowy… Read More »

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny jest to kredyt długoterminowy, który udzielany jest osobie, która pragnie uzyskanymi z niego środkami finansować przedsięwzięcia dążące do zwiększenia majątku trwałego. Kredyt inwestycyjny często wiąże się z wymogiem przedstawienia bankowi biznesplanu, który ma bank przeświadczyć, że faktycznie majątek trwały wnioskodawcy ulegnie powiększeniu i bank może być pewien spłaty kredytu. Kredyt inwestycyjny można spłacać… Read More »

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest to kredyt skierowany do studentów. Nie jest ważne na jakim kierunku osoba studiuje, czy są to studia dzienne czy zaoczne czy wieczorowe. Nieważne też czy są to studia licencjackie, czy magisterskie bądź doktoranckie. Wnioskujący musi studiować. Nie może znajdować się na urlopie dziekańskim. Tak jak w przypadku innych kredytów, bank wymaga zabezpieczenia.… Read More »

Co to jest kredyt ratalny?

Kredyt ratalny jest dobrym sposobem na kupno potrzebnych rzeczy przez osoby nie posiadające gotówki. W przypadku tego kredytu, zarówno wybór i kupno przedmiotu jak i podpisanie umowy kredytowej ma miejsce w tym samym miejscu, w sklepie. Kredyt ratalny może różnić się pod względem wysokości oprocentowania, ilością rat, procentem wpłaty własnej a procentem kwoty kredytu w… Read More »

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt, który ma zastąpić kilka innych kredytów, których suma rat jest dla kredytobiorcy uciążliwa. Polega on na tym, że osoba mająca kilka kredytów, może zamienić je na jeden duży kredyt zabezpieczony hipoteką. Za pieniądze z tego kredytu spłacane są drobne kredyty, ponadto część z kwoty kredytu konsolidacyjnego kredytobiorca może wydać według… Read More »