Category Archives: Rodzaje umów

Umowa nazwana

Jest to szczególny rodzaj umowy, które wyszczególniony jest w Kodeksie Cywilnym. Stworzony został nawet tam oddzielny rozdział dla tego typu umów, aby umieścić tam wszelkiego rodzaju obowiązki i wymagania względem stron podpisujących taką umowę. Warto wspomnieć, że umowa ta jest ściśle związana z kodeksem cywilnym, dlatego też nie można do niej dołączać żadnych dodatkowych elementów,… Read More »

Umowa nienazwana

Jest to bardzo szczególny rodzaj umowy. Jest ona tak tworzona, aby dopasować się do potrzeb stron, które ją podpisują. Nie musi być ona tak rygorystycznie związana z prawem jak to jest w przypadku umowy nazwanej, lecz oczywiście wszelkie ustalenia, które zostają w niej zapisane muszą być w granicach prawa. Jednak nie jest to już tak… Read More »

Umowa wzajemna

Dzięki tej umowie, obie strony, które ją podpisują, świadczą względem siebie różnego rodzaju sprawy. Na przykład, umowa ta polega na tym, że jedna strona wypełnia odpowiedniki zadań, które zlecane są drugiej stronie. Dzięki temu następuje wzajemność, która niezwykle jest ważna w tego typu umowie, ponieważ właśnie to jest jej główny cel. Taką umowę spisuje się… Read More »

Umowa mieszana

Jest to połączenie umowy nazwanej z umową nienazwaną. Takie połączenie jest niezwykle korzystne dla obu stron, które ją zawierają, ponieważ dzięki temu można dopasować wszystko dokładnie, zgodnie z potrzebami obu stron zawierających umowę. Dlatego też większość osób decyduje się na tego typu umowy, aby ułatwić porozumiewanie się z kontrahentem. Jest to zdecydowanie dobry pomysł, ponieważ… Read More »

Umowa realna

Jest to umowa, którą podpisujemy, gdy na przykład pożyczamy od kogoś jakiś przedmiot czy też pieniądze. Podpisywana jest również w wypadku, gdy to my jesteś osobami wypożyczającymi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby podpisać tego typu rzeczy, ponieważ mamy chociaż jakiś dowód na to, że danej osobie pożyczyliśmy daną rzecz i będzie nam musiała ona… Read More »

Umowa na zastępstwo

Jest to umowa podpisywana na czas określony. Na przykład następuje wtedy, gdy dany pracownik idzie na długi okres czasu na zwolnienie lekarskie i na jego miejsce potrzeba inną osobę. Wtedy, z taką osobą podpisuje się umowę na zastępstwo, w której określony jest czas jej zakończenia. A czas zakończenia trwania takiej umowy mija wtedy, gdy osoba,… Read More »

Umowa na czas próbny

Może być podpisywana przed każdą główną umową. Jest to czas, w którym pracodawca może sprawdzić jak dany pracownik radzi sobie na danym stanowisku i czy posiada takie kwalifikowanie jakie podał w CV. Dlatego też jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby takie mowy podpisywać. Szczególnie jest to ważne dla pracodawcy, ponieważ w tym czasie może on… Read More »

Umowa na czas wykonywania pracy

Jest to praca, którą podejmujemy na czas trwania jakieś budowy czy też zbiórki owoców. Pracodawca podpisuje z nami taką umowę na czas nieokreślony. Znaczy polega to na tym, że pracownik musi znajdować się na placu robót aż do jej zakończenia. Nieraz prace remontowe się przeciągają, dlatego też tego typu rzeczy w umowie się nie określa.… Read More »

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Jest ona najbardziej korzystna dla pracownika, ponieważ zawiera różnego rodzaju rygorystyczne przepisy, które go chronią i powodują, że pracodawca musi w stosunku do niego wykonywać odpowiednie świadczenie, bez żadnych oszust czy też zaniedbań. Dlatego też pracodawcy tak niechętnie ją podpisują, ponieważ jest to dla nich kłopot, jeśli posiadają pracownika z taką umową. Wszystko musi być… Read More »

Umowa o pracę na czas określony

Umowa ta polega na tym, że pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę na czas na przykład roku. Bardzo ważną sprawą jest, że jeśli podpiszemy taką umowę, to nie możemy jej zerwać przed końcem jej zakończenia. Dlatego też zdecydowanie wzrasta komfort pracy, ponieważ mamy ustabilizowaną sytuację w tejże dziecinie. Takie prace na czas określony na przykład są… Read More »