Category Archives: Lokata w banku

Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym

Z usług funduszu inwestycyjnego może skorzystać każda osoba fizyczna, osoba prawna czyli każdy podmiot nie posiadający osobowości prawnej. Celem inwestycji mogą być takie założenia jak pomnażanie kapitału, utrzymanie wartości i przychody, optymalizacja podatkowa (inne opodatkowanie samego funduszu niż innych podmiotów, a także specyficzne opodatkowanie zysków z funduszy kapitałowych), oszczędzanie w dłuższej perspektywie czasowej (np. na… Read More »

Ryzyko inwestycyjne

Istnieje kilka rodzajów ryzyka wynikającego z inwestowania pieniędzy. Po pierwsze ryzyko makroekonomiczne. Atrakcyjność inwestowania w akcje uzależniona jest od stanu koniunktury gospodarczej tak w kraju, jak i za granicą. Zatem inwestycje w akcje narażone są na szereg ryzyk związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu globalnego, jak również związanych z nimi zmian w… Read More »

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której członkowie to specjaliści, których zadaniem jest zarządzanie majątkiem klientów. Specjaliści inwestują pieniądze funduszu tak, by przynosiły jak najwięcej zysków. Pieniądze wpłacane na rachunek funduszu są przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa. Liczba owych jednostek mówi o udziale właściciela w majątku funduszu. Cenę jednostek funduszu można śledzić codziennie za pośrednictwem telewizji,… Read More »

Zerwanie lokaty

Pieniądze zdeponowane na lokatach bankowych można wycofać przed upływem terminu lokaty, lecz rodzi to zwykle konsekwencje finansowe, które starannie określa umowa podpisywana przy założeniu lokaty. Najważniejsze jest jednak to, że w żadnym wypadku zerwanie lokaty nie powoduje utraty choćby części zdeponowanego kapitału. Jeśli wpłaciliśmy na lokatę 1000 zł, to nawet zrywając lokatę, zawsze otrzymamy z… Read More »

Jak uniknąć podatku Belki?

Istnieją skuteczne sposoby, by uniknąć podatku z oszczędności. Pierwszą możliwością są tzw. polisy lokacyjne. Są one oferowane w wielu bankach, przypominają standardowe lokaty ale nimi nie są. Jest to jednak tzw. ubezpieczenie na życie. W przypadku, gdy okres ubezpieczeniowy się zakończy (zazwyczaj jest to 12 m-cy) kwota ubezpieczenia jest wypłacana wraz z „premią”. Zysk ten… Read More »

Podatek od oszczędności bankowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy od uzyskiwanych zysków kapitałowych płacą zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Do tych zysków zalicza się m.in. odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów… Read More »

Co to jest konto oszczędnościowe dla dziecka?

Najbardziej opłacalną formą konta oszczędnościowego jest konto oszczędnościowe dla dziecka. Rodzice powinni zacząć myśleć o przyszłości finansowej swoich dzieci jak najwcześniej i zacząć od razu gromadzić dla nich oszczędności, aby zapewnić im wysoki życiowy start. Zaletą konta oszczędnościowego dla dziecka jest przede wszystkim wysokie oprocentowanie, dające pokaźne zyski. Pamiętać należy o tym, że pieniądze dla… Read More »

Jakie to są lokaty: automatyczna i overnight?

Lokaty automatyczna i overnight łączy jedna cecha- blokada środków (w określonej sytuacji) i obejmowanie ich lokatą. W przypadku lokaty automatycznej, sytuacja to następuje, gdy zostaje przekroczona pewna wartość środków na rachunku bankowym. Dokładnie mówiąc, polega ona na automatycznym zablokowaniu nadwyżki pieniędzy znajdujących się na koncie klienta i naliczane są od niej odsetek zgodnie z ustalonym… Read More »

Co to jest lokata progresywna?

Lokata progresywna, jest to lokata charakteryzująca się możliwością dopłacania kolejnych kwot pieniędzy do tych, które zdeponowaliśmy już wcześniej. Dzięki temu nie musimy zawierać kolejnej umowy lokacyjnej z bankiem w przypadku napływu gotówki, którą chcemy ulokować. Wysokość dopłat jest ustalana indywidualnie z klientem i zależy od banku. Wszystko reguluje podpisana umowa. Dodatkowo im więcej gromadzimy na… Read More »

Co to jest lokata dynamiczna?

Lokata dynamiczna to taki rodzaj, na którym zgromadzone środki powiększane są przez oprocentowanie, którego wysokość systematycznie wzrasta. Najczęściej wzrost oprocentowania ma miejsce co miesiąc. Przeważnie czas trwania takiej umowy to dwanaście miesięcy, ale zdarzają się oferty, które przewidują dłuższy czas trwania rozmowy, np dwadzieścia cztery miesiące i trzydzieści sześć miesięcy. Dodatkowym atutem lokaty dynamicznej jest… Read More »